PLAN 5 – DIN LÄNK
PÅ INSIDAN

De fem hus som bildar Urban Escape Stockholm knyts ihop i en inspirerande interiör miljö på Plan 5. En livgivare för de 6 000 personer som kommer att jobba i kvarteret.
Läs mer

Hyresgästerna i Urban Escape Stockholm får tillgång till många fördelar och mervärden. Plan 5 är en av dem. En inspirerande interiör miljö som länkar samman husen och gör det möjligt att förflytta sig inomhus, mellan de olika byggnaderna i kvarteret.

– Plan 5 blir en enda stor mötesplats och ett 400 meter långt flöde av service, berättar Magnus Källgren, affärsutvecklare på AMF Fastigheter. Här finns det utbud du behöver i var-dagen samlat på ett och samma ställe. Det är också här du möter de människor som du vill och behöver träffa under en dag.

– En tydlig trend är att människor jobbar på helt andra sätt  än tidigare. Många behöver inte vara på kontoret hela dagarna, de har större ansvar och därmed även större frihet i arbetssituationen. Men arbetsgivarens behov att ha tillgång till sina medarbetare finns kvar. Arbetstid och fritid går in i varandra, ditt kontor behöver inte nödvändigtvis vara samma sak som din arbetsplats. Det här förändrar våra beteenden, något som konceptet för Urban Escape Stockholm fångar upp och stödjer.

– Hemmet är den första platsen, jobbet den andra. Plan 5 förverkligar idén om den tredje platsen, förklarar Magnus. En ny skärningspunkt mellan arbete och socialt umgänge.

Utbudsmässigt erbjuder Plan 5 mat och dryck under stora delar av dygnet. Konferens- och eventavdelningen, de två hotellen, Epicenter och Gallerian har alla offentliga delar som strålar samman på insidan.

Men framför allt har Plan 5 generösa ytor för människor. Här kan man träffas, byta sammanhang en stund, sitta ned, ha informella möten eller dra sig undan för att fokusera och jobba ostört utan att stänga in sig.

– Gröna platser, stora vinterträdgårdar, lounger och lugna zoner för koncentration och kontemplation blir tongivande för Plan 5, fortsätter Magnus. Men här finns även både fysiska och mentala träningsanläggningar och ett torg där händelser, föreläsningar och kultur kan ge input i det dagliga arbetet.

En vanlig dag för de allra flesta innehåller en hel del måsten, beslut, tankar, behov, förflyttningar och önskningar. Många i dagens yrkesliv tror också att känslan av splittring är ett privat problem.

– Det är så mycket stress i människors liv, konstaterar Magnus. Man har många krav på sig, både privat och i jobbet. Vi behöver jobba med välbefinnandet och balansen i livet för hela människan.

Magnus menar att individens hållbarhet även kan värderas i bättre affärer. Fysiskt kan du jobba var som helst och när som helst. Mentalt är det ofta stor press och höga krav i ett rasande tempo. Samtidigt kräver en hel del arbetsuppgifter eftertanke och reflektion för att bli riktigt bra utförda.

– Med Plan 5 sätter vi de individuella behoven i fokus och samlar det du behöver för att göra ett bra jobb i en miljö som inspirerar. Vi vet att det finns en lönsamhet i det.


VINTERTRÄDGÅRDAR OCH POCKET PARKS